fbpx
close-btn
Shkarko Swinto

Çmimorja për Kosovë

Llogaria Swinto

Hapja e llogarisë digjitale brenda minutash

Pa pagesë

Mirëmbajtja e plotë dhe e sigurt e llogarisë

Pa pagesë

Transferet

Transferet brenda Swinto

Pa pagesë

Transferet dalëse kombëtare

0.50 Euro

Transferet hyrëse kombëtare

Pa pagesë

Transferet ndërkombëtare (brenda Swinto)

Pa pagesë

Këmbimet e valutave

Pa pagesa shtesë

Transferet në valuta të ndryshme

Pa tarifa shtesë

Pagesat

Pagesat me QR Code brenda Swinto

Pa pagesë

Pagesat online me QR Code

Pa pagesë

Tërheqjet e parasë së gatshme me QR Code

min 0.50 Euro ose 0.5%

Deponimet e parasë së gatshme me QR Code

min 0.50 Euro ose 0.5%

Kartelat

Kartela e re

Ofrohet së shpejti

Mirëmbajtja e kartelës

Ofrohet së shpejti

Pagesat me kartelë në POS

Ofrohet së shpejti

Pagesat online me kartelë

Ofrohet së shpejti

Transaksionet në bankomat

N/A

Limiti i tërheqjes

Meridian Group Sh.p.k

500€ limiti i tërheqjes në ditë

Minimax Group Sh.p.k

500€ limiti i tërheqjes në ditë

Shkarko Swinto tani!